RÄDDA ASKEN!

Askens status i Sverige är kritisk. Sedan den invasiva svampen Hymenoscyphus fraxineus
introducerades till Östeuropa i mitten på 90-talet har den europeiska askpopulationen minskat
kraftigt, och då svampen sprider sig med vinden är det i princip omöjligt att stoppa den.
Fenomenet kallas för askskottsjukan, då H. fraxineus oftast angriper skotten först och sedan
sprider sig in i stammarna på träden. Om asken blir utrotad i Sverige skulle det få förödande
konsekvenser för biodiversiteten (det behövs 9 andra trädslag för att kunna ersätta den).
Projektet ”Rädda Asken” vill därför använda den enda ( hittills kända) metoden för att bevara
asken: förädla för ökad motståndskraft. Och du kan hjälpa till!

 

AskEN

I den fornnordiska mytologin sågs asken som livets träd, Yggdrasil, vilken bar upp världen i sitt grenverk. I Sverige är trädet ett urträd, men numera är den rödlistad som starkt hotad. Epititet ”livets träd” passar fortfarande ...

INFO OM HEMSIDAN

Denna hemsida uppdateras periodiskt med aktuell information om askförädlingens utveckling i Sverige. Därför kan information komma att ändras över tid och vi ber er ha överseende med detta.