ASKEN

Från urträd till utrotning?

Asken (Fraxinus excelsior) är ett av Sveriges urträd, men idag är den rödlistad och klassad som starkt hotad. I den fornnordiska mytologin sågs asken som livets träd, Yggdrasil, vilken bar upp både gudarnas och människornas värld i sina grenar. Dessutom skapades den första mannen av just en ask vilken Oden fann på en strand. Epititen ”livets träd” passar fortfarande mycket väl, då en nyligen publicerad rapport visar att för att kunna ersätta askens funktion i skogsekosystemet behövs 9 andra trädslag. Med andra ord är asken ett viktigt träd, både ekologiskt och historiskt sett.

Asken känns lätt igen på sina blad, vilka är parbladiga med uddblad (likt rönnens), samt på sina mörka knoppar. Ibland kallas trädet för Kungsträdet, då den "kommer sist och går först" (lövsprickningen sker senare än för många andra lövträd).

Asken är även vida känd för sina virkesegenskaper. Det är segt och slittåligt och fungerar därför utmärkt till redskap av olika slag, till exempel bandyklubbor och yxskaft.


" Ingenting silar solljuset så vackert som en ask."
- Privatperson vid inventeringsbesök

LÄS MER

Läs mer om asken via länkarna nedan.

KÄLLOR (ETT URVAL)
Hultberg, T., Sandström, J., Felton, A., Öhman, K., Rönnberg, J., Witzell., J., Cleary, M. 2020. Ash dieback risks an extinction cascade. Biological Conservation 244: 1-9.

Cleary, M., Nguyen, D., Stener, L-G., Stenlid, J., Skovsgaard, JP. 2017. Ash and ash dieback in Sweden: A review on disease history, current status, pathogen and host dynamics, host tolerance and management options in forests and landscapes. In: Vasaitis, R., Enderle, R. (Eds.), Dieback of European Ash (Fraxinus spp.) - Consequences and Guidlines for Sustainable Management. pp. 195-208.