VÅR FORSKNING

Vår forskning inkluderar både långsiktiga genetiska försök och medborgarforskning (tack vare tipsen vi får in). De kommande åren kommer vi att fortsätta undersöka nya områden samt följa upp de askar vi redan har markerat. Undersökningar av asktipsen har idag skett över större delen av askens utbredningsområde i Sverige. Dock är nya tips alltid välkomna, framför allt om du har ett skogsbestånd av både sjuka och friska askar.


ANDRA DELTAGARE

Förutom forskarna bakom projektet finns det såklart en stor mängd personer som bidragit till att Rädda Asken blivit så lyckat som det är. Först och främst bör vi nämna alla som hört av sig med tips! Nedan visas ett urval av personer som under 2020 fick sin tomt eller mark besökt av oss. Tack till er!

Dessutom har följande institutioner varit ett viktigt finansiellt stöd för projektet:

  • Skogforsk
  • skogsskadecenter
  • Stiftelsen Stina Werners fond
  • Föreningen Skogsträdsförädling
  • Skogssällskapet
  • Sparbanken Skåne

Sist men inte minst finns det många andra forskare och företrädare på området, nationellt och internationellt, som inte bör glömmas bort. Tack för ert bidrag till vårt arbete!

Om oss

Rädda Asken är ett initiativ som grundades av forskarna Lars-Göran Stener och Michelle Cleary när dessa började studera askskottsjukan och dess effekter under decennier. Då Lars-Görans egen forskning kom fram till att 2-5% av de undersökta populationerna hade en nedärvd motståndskraft mot sjukdomen gjordes en plan för att vidga den genetiska basen för förädlingsförsöken. Idén var att fråga allmänheten om tips på askar som såg friska ut trots tydliga tecken på omgivande askskottsjuka. Forskarna skrev den första artikeln på ämnet 2014, vilken hade titeln “Rädda asken! Hur du kan hjälpa till med att motverka askskottsjukan”. Den skickades till flertalet natur-och skogstidningar och återkopplingen från allmänheten var stor. Målet med projektet var och är fortfarande att rädda asken från uttrotning samt att säkra en motståndskraftig population för framtidens Sverige. Idag fortsätter Michelle  Cleary detta arbete, tillsammans med Skogforsk-kollegan Mateusz Liziniewicz samt nya doktoranden Beatrice Tolio (börjar i September). 

forskargruppen

Michelle Cleary

Michelle Cleary är docent och universitetslektor i Skogspatologi på SLU. Hon har arbetat med askskottsjukan i Sverige under 10 år och är engagerad i forskning som rör inhemska och invasiva skogspatogener vilka hotar skogens ekologiska och ekonomiska hållbarhet.

Mateusz Liziniewicz

Mateusz Liziniewicz är en forskare vid Skogforsk som verkar inom områdena genetik och förädling samt skogsskötsel och produktion. Han är ansvarig för Skogforsks lövträdsförädling i södra Sverige och har ett stort intresse av att tillämpa förädlingsresultat i det praktiska skogsbruket.

Beatrice Tolio 

Beatrice är doktorand baserad på både SLU och Skogforsk, med starka intressen för skogspatologi, genetik, biologisk mångfald och trädförädling. I grunden är hon skogsbruk i Italien och har rest utomlands under flera Erasmus -praktikperioder t.ex. i Litauen och Sverige.